Gestió parc públic d'habitatge, aparcaments i locals

Gestió parc públic d'habitatge, aparcaments i locals


Propietat PMH-RIBA

 

Camp Redó

10 Habitatges


Adscrit PMH-RIBA propietat Ajuntament

 

Camp Redó

28 Habitatges

 

Puig de Sant Pere

69 Habitatges

 

El Jonquet

 56 Habitatges

 

Sa Guerreria

50 Habitatges 

 

El Vivero

10 Habitatges 

 

El Fortí

44 Habitatges

 

Mare de Déu de Lluc

9 Habitatges

 

Poligon de Llevant

4 Habitatges

 

 Rafal Vell

40 Habitatges

 

La Calatrava

92 Habitatges


Propietat Ajuntament, adscrits PMH-RIBA, gestionat altres regiduries

 

Pere Garau

  1 Habitatge

 

L'Arenal

 1 Habitatge

 

Plaça de Toros

1 Habitatge

 

La Soletat (Nord)

 3 Habitatges

 

El Coll de'n Rabassa

 1 Habitatge

 

La Soletat (Sud)

 2 Habitatges

 

El Fortí

 1 Habitatge

 

Mare de Déu de Lluc

 1 Habitatge

 

Son Gotleu

4 Habitatges 

 

Son Ximelis

 2 Habitatges

 

Son Cotoner

 1 Habitatge


Aparcaments gestionats directament PMH-RIBA

 

La Calatrava

24 Places

 

El Jonquet

16 Places

 

Polígon de Llevant

8 Places

 

Son Parera

8 Places

 

Gerreria2 Places

Menú de navegació