Publicador de continguts


Promoció dues places de pàrquing amb règim de lloguer C/Sant Magí nº31 del barri del Jonquet (15/11/2023)


15 de novembre de 2023

L’Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics a través del Patronat Municipal de l’Habitatge, posen a disposició en règim de lloguer 2 places d’aparcament situades al carrer Sant Magí nº 31 del barri del Jonquet. 

Els requisits per participar estan publicats al BOIB Núm.3 de dia 06/01/2004.

Els interessats que compleixin els requisits establerts a la clàusula Cinquena, podran presentar les sol·licituds presencialment o a través del registre general REDSARA dins el termini de trenta dies naturals a comptar del següent a la publicació de la pàgina web del PMH-Riba. 

Finalitzat l’esmentat termini, la Comissió Adjudicadora resoldrà les adjudicacions.

Per més informació, poden trucar al telèfon 971723284.