Reagrupació familiar i autorització de residència del fill/a menor

Reagrupació familiar i autorització de residència del fill/a menor

INFORME DE DISPONIBILITAT D'HABITATGE

L'informe de disponibilitat d'habitatge consisteix en la justificació documental que acredita la disponibilitat, per part del reagrupant, d'un habitatge adequat per a cobrir les seves necessitats i les de la seva família.

Si estàs empadronat a Palma, aquest informe s'ha sol·licitar en el Patronat de l'Habitatge. Avinguda de Gabriel Alomar i Villalonga, 18, planta baixa - Palma 07006

>> Reagrupació familiar

>> Autorització de residència de fill/a menor