Publicador de continguts

Nota informativa del tribunal qualificador de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització Tècnic superior Arquitecte/a (15/11/2023)

Imagen_/documents/39330/12352155/man-593333_1280.jpg/5ba5bc80-2168-6cf5-e68f-6dc53b23910f?t=1700211421381

Llista definitiva de persones admeses i excloses i llista informativa de les puntuacions al·legades.

El termini de presentació d’al·legacions és de 7 dies hàbils. El dia de finalització és dia 24/11/2023