Publicador de continguts

Convocatòria Concurs de promoció interna PMHRIBA- Administratiu/iva (30/12/2022)

Imagen_/documents/39330/12352155/coins-1015125_1280.jpg/423285bd-9471-0939-b73d-c769565e1aed?t=1700211687958

Publicació dia 15/11/2023:

Llista definitiva de persones admeses i excloses i llista informativa de les puntuacions al·legades.
El termini de presentació d’al·legacions és de 7 dies hàbils. El dia de finalització és dia 24/11/2023.

Publicació dia 30/12/2022

Termini de presentació d'instàncies des del 30/12/2022 al 30/01/2023